HB-Techniek

Specialisten in betonboren-zagen.

Privacyverklaring

HB-Techniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
HB-techniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HB-techniek, leverancier bent van HB-techniek, en/of omdat u deze zelf aan HB-techniek verstrekt. HB-Techniek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw (bedrijfs)naam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw Kvk nr
- Uw btw nr.


Waarom HB-Techniek gegevens nodig heeft
HB-techniek verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (e-mail of post) en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om onze dienstverlening c.q facturering uit te voeren. Alleen de medewerkers van HB-Techniek kunnen bij uw gegevens.


Hoe lang HB-techniek gegevens bewaart
HB-techniek bewaart uw bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden uw gegevens vernietigd.


Delen met anderen
HB-techniek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
HB-techniek maakt gebruik van Google en Strato voor het uitvoeren van bezoekmetingen op onze website. De  gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van websitebezoek om zo de effectiviteit van de website inzichtelijk te maken. Hier worden geen persoonsgegevens verwerkt.


Social Media en externe platforms
Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van externe platforms als Facebook en LinkedIn. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren, te ontvangen of te verwijderen. U kunt een verzoek hierover sturen naar HB-techniek; info@hb-techniek.nl. Dhr.Kuik zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.


Persoonsgegevens beveiligen
HB-techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Albert Kuik tel 06-54248234

UA-50378106-2
E-mailen
Bellen
Map
Info